پربازدیدترین ها

پر فروش ها

نماد اعتماد الکترونیکی

» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 85090 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 21/10/1400 بازدید518 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 04/11/1394 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید18248 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید11079 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 12335 6071
دوشنبه 10948 5274
جمعه 12951 5697
شنبه 12373 5556
چهارشنبه 11624 5497
پنجشنبه 11779 5533
سه شنبه 13080 5560
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 18248 8237
جمعه 14555 6579
20الی 24 شب 11079 4674
چهارشنبه 13995 6774
12الی 16 بعدازظهر 14171 6754
سه شنبه 13042 6170