پربازدیدترین ها

پر فروش ها

نماد اعتماد الکترونیکی

» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 113253 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 27/08/1401 بازدید911 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 04/11/1394 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید24671 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید15051 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 15889 7729
دوشنبه 14942 7026
جمعه 17733 8351
شنبه 15748 7219
چهارشنبه 16416 7803
پنجشنبه 15464 7325
سه شنبه 17061 7538
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 24671 11174
جمعه 19093 8866
20الی 24 شب 15051 6324
چهارشنبه 18050 9108
12الی 16 بعدازظهر 18758 8903
سه شنبه 17630 8616