نماد اعتماد الکترونیکی

» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 10981 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 25/06/1399 بازدید219 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 04/11/1394 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید2374 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید924 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 1363 635
دوشنبه 1238 608
جمعه 1940 742
شنبه 1233 585
چهارشنبه 1346 653
پنجشنبه 1893 709
سه شنبه 1968 677
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2374 908
جمعه 2267 827
20الی 24 شب 1957 734
چهارشنبه 1808 796
12الی 16 بعدازظهر 1651 778
سه شنبه 924 566