پربازدیدترین ها

پر فروش ها

نماد اعتماد الکترونیکی

» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 140678 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 27/08/1401 بازدید911 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 04/11/1394 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید30879 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید18620 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 19981 9638
دوشنبه 18332 8611
جمعه 21790 10398
شنبه 19974 9411
چهارشنبه 20326 9778
پنجشنبه 19311 9095
سه شنبه 20964 9233
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 30879 13949
جمعه 23083 10947
20الی 24 شب 18620 7992
چهارشنبه 22519 11316
12الی 16 بعدازظهر 23960 11340
سه شنبه 21617 10620